Slektsforskning: En nasjonal hobby

I følge Store norske leksikon er Genealogi studien av en slekts opprinnelse og sammenheng. Slektsforskning har blitt en populær hobby i mange norske familier og gir nytt innsyn i hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det er gjort til TV-underholdning i flere programmer som tar for seg slekt og familie gjennom historien til flere kjente mennesker i beste sendetid. Et slikt dypdykk i slektens opprinnelse kan nok være en spennende reise for de aller fleste, men avhengig av hvordan offentlige dokumenter og andre viktige nedtegnelser ble oppbevart så kan dette bli en tøff oppgave selv for de profesjonelle.

Nysgjerrig på slekten

Det å starte jakten på gammel slekt og nøste opp i familiehistorien kan gi deg ny innsikt og kjennskap til din egen opprinnelse. Leting i kirkebøker og offentlige arkiver kan avdekke intriger, historier som beriker din egen verden og kan fungere som samtaleemne på neste familiemiddag. Hvor familienavnet faktisk stammer fra, hvilken del av landet det kommer fra eller om tidlig slekt hadde maktposisjoner går ofte an å finne i disse arkivene. Det å bruke tid på å finne ut av slekten kan slå begge veier, men mennesker er nysgjerrige av natur og det å finne ut av ting som handler om deg selv øker spenningen ytterligere.

Flere hjelpemidler

For en gryende slektsforsker eller genealog er det mange nyttige hjelpemidler tilgjengelig der ute. Fra applikasjoner, programmer og hele nettsider dedikert til temaet så er det mye å velge i, og de aller fleste av tjenestene kan gjøre prosjektet enklere og mer oversiktlig for deg. Hvilken eller hvilke tjenester du kan eller bør å benytte deg av kan variere med hva du ønsker å finne. Noen av tjenestene lar mennesker samarbeide og knytte sin egen forskning opp mot andres, for så å sammenligne funnene og flette dette sammen. Store databaser er knyttet sammen, og om du finner din tjeneste så er kanskje mye av jobben gjort for deg allerede.

DNA til nytte og besvær

De siste årene har det blitt gjort mulig å bestille DNA-prøver til hjemmet for så å sende disse inn til selskapene som står bak nettsidene som tilbyr databaser for slektsforskning. Denne prøve brukes da til å identifisere kjente og ukjente slektninger som blant andre som har levert de samme prøvene. Dette kan knytte mennesker sammen over flere kontinenter, men det er allikevel ikke uten kontrovers. Det at DNA brukes på denne måten betyr at mennesker gir fra seg veldig personlig informasjon, og at denne blir lagret i en database med tilgang. Selv om motivene er edle, så bør du alltid tenke deg godt om før gjennomfører dette.

Familie over hele verden

Ny teknologi, som blant annet DNA og delte databaser, fører mennesker sammen over hele verden, og familietilknytning du ikke hadde forestilt deg kan dukke opp. I en periode var det stor utvandring fra Norge, og disse familiene etablerte seg over hele kloden. Om denne delen av din slekt også bestemmer seg for å grave i fortiden så kan familietrærne kobles sammen og en helt ny verden åpner seg opp for deg. Kanskje din slekt innvandret til Norge for mange hundre år siden, og egentlig stammer fra en liten bygd i en fjellside i Sveits? Med moderne slektsforskning er det altså en mulighet å grave seg fram til dette.

Verden blir større og mindre

Slektsforskning knytter bånd mellom mennesker over hele verden, og families historie blir stadig viktigere for folk flest. Det er flere og flere som starter opp med slektsforskning med et inderlig ønske om å lære mer om sin slekt. Moderne hjelpemidler gir vanlige mennesker muligheten til å gjøre dette, og med det samle sammen trådene i sin egen historie. Vi blir flere og flere på denne planeten og følelsen av å tilhøre og å være en del av historien betyr noe. Slektsforskning er en fin metode for å bli kjent med seg selv på, og det er vel aldri negativt om det viser seg at du er av kongelig slekt?

Close