23andme og deres tjenester

Få en genetisk innsikt i din egen helse, samt en genetisk innsikt i helsen til dine forfedre. Med 23andme sin DNA-test kan du påvirke din egen helse ved å ta de rette valgene ut fra genetisk forekomst av sykdom og helseproblemer. Testen kan avsløre hvor genetisk disponert du er for visse sykdommer som diabetes, cøliaki, anemi, fibrose m.m. Du får personlige rapporter som dine genetiske data på vitenskapelig vis. Du vil også oppdage hvordan DNA har direkte innflytelse på livsstil, som kosthold, trim og søvnmønster. Se hva du kan risikere å bringe videre til dine fremtidige barn og barnebarn.

Slekt

Ta et dypdykk i DNA-et til dine aner langt tilbake i tid. Finn ut hvor i verden ditt DNA kommer fra, og finn mennesker som deler ditt DNA. Du vil finne nære slektninger og perifer familie, og 23andme gir deg muligheten til å komme i direkte kontakt med dem via et meldingssystem. Du kan få slektstre, som du får muligheten til å dele og sammenligne. Faktisk kan du spore slekt flere tusen år tilbake i tid, og finne ut hvor du kommer fra, hvor anene dine levde og når de bodde der. Finn ut om du er i slekt med en kjendis, eller hvorfor ikke: om du har neandertaler-blod.

Sikkerheten er ivaretatt

23andme ivaretar din sikkerhet. De benytter avanserte sikkerhetsrutiner for at ikke uautoriserte skal få tilgang til din genetiske informasjon. Din genetiske informasjon blir lagret i separate databaser uten direkte tilknytning til dine personlige opplysninger, slik at identiteten din beskyttes. Eksterne brannvegger hindrer uautoriserte koblinger til databasene. All tilkobling til nettsiden krypteres med SSL-teknologi. Du har selv kontroll på dine data, og velger selv hvordan du vil håndtere din informasjon. Du kan dele og bruke dataene som du selv ønsker. 23andme vil aldri dele dine data, og føderale lover beskytter individuelle data mot diskriminering med hensyn til ansettelsesforhold og helseforsikring.

23andme følger høye kvalitetsstandarder

23andme har ikke bare strenge sikkerhetsrutiner, men følger også strenge krav til kvalitet. Deres rapporter overholder FDA-kriteriene for vitenskapelig og klinisk analyse av ditt organiske materiale (i dette tilfellet spytt). De bruker den anerkjente og veletablerte plattformen Genotyping for DNA-analyse. Alle spytt-tester prosesseres i CLIA- og CAP-sertifiserte laboratorier, og ditt DNA vil oppbevares fra ett til ti år som standard. DNA-kittet du får tilsendt er FDA-klarert for bruk i rapportene som utarbeides av 23andmes vitenskapsfolk og medisinske eksperter. Rapportene er basert på veletablert vitenskapelig og medisinsk forskning. Og slektsprosentene utarbeides med et sikkert system som gir en slektskaps-estimering helt ned til 0,1 %.

Hvem er 23andme

23andme er et selskap bygget på vitenskapelige bevis i en verden der en helhetlig helseforståelse ikke eksisterer. De bruker data for å få et komplett bilde av velvære, helse og sykdom. 23andme gir kundene viten som kan brukes på en meningsfylt måte for å forebygge sykdom. For å få gjennomført dette, følger de standarder og lover, samt bruker avansert vitenskapelig utstyr med medisinske forskere i spissen. De dechiffrerer det menneskelige genom, og avslører den «hemmelige» koden i hver enkelt av oss. Slik kan vi alle lære vårt eget DNA å kjenne, og ta livsviktige avgjørelser basert på DNAet vårt.

Bak hver eneste dråpe

Bak hver eneste dråpe av spytt ligger en hel DNA-historie, et helt liv! Ved å studere genetikken i spytt-testen din, avsløres en hel reise der både slekt, helse og sammenhenger utfoldes og kan leses i lett forståelige rapporter. Ditt DNA settes i system, slik at du får bedre forståelse for egen helse i tillegg til viten om hvor du kommer fra. Den genetiske reisen er både meningsfylt og vakker på sin måte, og mange brukere får et nytt syn på seg selv og verden rundt dem etter å ha studert rapportene. En DNA-test kan være en livsendrende opplevelse, og i mange tilfeller en livreddende handling.

Close